.

Nasjonalt fremragende og ledende innen fagarbeiderutdanning

Læringsfabrikken disponerer maskiner for over 110 millioner kroner. Utstyr som benyttes i opplæringssammenheng og testfasilitering. 

Fagområder

Du finner oss her

Bygning 5
Raufoss Industripark