Gladsaker - Smått og stort som skjer i Læringsfabrikken

Status april 

Etter en hektisk vår er det mye positivt som skjer. Vi nevner nye aktiviteter, nytt utstyr og nye målgrupper.

  • Etter 17 dager med intense dager med opplæring i CNC/produksjonsteknikk, har læringskurven vært bratt for deltagerne i "Team CNC 24". I samarbeidet med NAV Innlandet får vi nye erfaringer, og ser at sammen kan vi få til mer. Nå i mai står det 2 ukers praksis i bedrift på programmet før de kommer tilbake til Læringsfabrikken noen dager.
  • Språklab - sammen med Vestre Toten kommune fikk vi innvilget søknaden om støtte til etablering av Språklab i Bygn.5 fra IMDi. 
  • Småskalasøknad til EU er sendt, samt at det jobbes med en Forregion søknad om et Følgeforskningsprosjekt for "Mer fleksibel yrkesopplæring"
  • Den første Makerspace-kvelden er gjennomført
  • CNC og Lean kurs, installert ny CNC-maskin, en HAAS MINIMIL fres, ny 3D printer, samarbeid med Lindbak vedr kursing i M365

I løpet av mai vil vi komme med nyhetsbrev for å synliggjøre våre aktiviteter. 

×

Status april 

Makerspace - torsdag 25.april

Da kjører vi igang noen kvelder utover våren med muligheter for å komme å bruke utstyr og programvare. Første kveld blir torsdag 25. april. Tema blir innføring i 3D printing og design i Fusion 360.

Lars Henrik og Ole Alexander vil være instruktører denne kvelden.

Alle er velkommen!

×

Makerspace - torsdag 25.april

Opplæringen er i full gang

Team CNC-/produksjonsteknikk er i full gang med opplæringen denne uken (uke 15). Innsatsen og mestringen er store. De første delene er både dreid, frest, programmert og printet. Det vil være opplæring i Læringsfabrikken ut april, før deltagerne skal ha to ukers praksis i bedrift.

Nytt i årets program er robotprogrammering, produksjonsteknikk og 3D printing.

Her er Espen Hagen i gang med opplæringen på manuell dreibenk.

×

Opplæringen er i full gang

CNC opplæring gjennom høsten og vinteren

Totalt har bortimot 60 elever på 1. og 2.trinn ved Raufoss vgs og Hadeland vært igjennom 2-4 dagers innføringskurs i dreiing og fresing dette skoleåret. 

Vi opplever en viss økning i interessen for faget og kan se dette igjen i økte søkertall til vg2 TIF klassene. 

Her deler Kjetil Hatlebrekke ved Hadeland vgs ut kompetansebevis til 3 av elevene. 

×

CNC opplæring gjennom høsten og vinteren

Intervjuene er i gang

Nora, Tor Magne og Bjørn vil i løpet av 3 dager i uke 13 intervjue 36 kandidater i Prosjekt CNC/Produksjonsteknikk. De melder om veldig mange sterke jobbsøkere. 

Vi ønsker alle lykke til!

×

Intervjuene er i gang

Med godt samarbeid kan vi få til mye mer

Gjennom prosjekt CNC samarbeider vi med NAV, Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet, Innlandet Fylkeskommune, Gjøvikregionen og ikke minst industribedriftene. Målet er å få flere i arbeid i industrien. 

Onsdag 21. februar hadde vi full konferansesal til informasjonsmøtet om nevnte prosjekt. Det blir ingen enkel jobb når utvelgelsen av aktuelle kandidater til interjvu skal avgjøres. Det kom inn over 40 søknader til 10 plasser!

Planlagt oppstart for kurset i Læringsfabrikken er uke 14.

×

Med godt samarbeid kan vi få til mye mer

Innspill på fremtidens yrkefagsutdanning og inkludering 

Fredag 2. februar tok vi imot en delegasjon fra AUF med leder Astrid Eide Hoem og lokale stortingsrepresentanter. De var på en rundreise i Innlandet for å få gode innspill på programarbeidet til Arbeiderpartiet for 2025.

Vi fortalte om viktigheten av å være tett på og ha god kjennskap til bedriftenes arbeidsprosesser, slik som vi har jobbet i Pilot CNC. 

×

Innspill på fremtidens yrkefagsutdanning og inkludering 

Stolte elever har fått kompetansebevis for grunnleggende CNC-kurs

Her fra utdelingen av kursbevisene etter hospiteringsdagene hos ISIFLO.

Vi takker ISIFLO og Nammo for godt opplegg under hospiteringen. Dette er viktige møter. Disse første inntrykkene er ofte avgjørende for videre skolegang og senere yrkesvalg. 

Eksempler på temaer i kurset har vært; Hva er G-kode og M-kode?, koordinatsystem, oppsett av program, mating, spindelhastigheter, programmering av bevegelser.

Foto: Kjetil Hatlebrekke

×

Stolte elever har fått kompetansebevis for grunnleggende CNC-kurs

1TAF har startet ungdomsbedrifter 

Hver tirsdag skal 1TAF jobbe med sine bedrifter i Læringsfabrikken. Her får de bruke tegne- og konstruksprogrammer og annet ustyr for utvikling og produksjon av sine produkter. Inspirerende å følge utviklingen fremover. 

Toten Bål & Varme: Vi skal produsere bålpanner av gamle varmtvannsberedere samt gamle vaskemaskintromler. Fokus på gjenbruk av materialer.

NordicSculpt Creations AB: vi skal lage bokslokk som vi selger til enkeltpersoner og bedrifter etter etterspørsel. 

Tirsdag 23.januar arrangerte vi en Innovasjonsdag med klassen, en oppsummering fra programmet kan leses her.

 
×

1TAF har startet ungdomsbedrifter 

Kompetanseforum og arbeidsutvalget

  • Hva slags kompetanse skal vi ha i fremtiden?
  • Hvem skal ha denne kompetansen?
  • Hva er det vi som bedrift kan gjøre?

Viktige spørsmål som ble stilt i årets første møte i arbeidsutvalget, som ble avhold 17.1.24.

Årshjulet ble gjennomgått og kurskalender ble presentert. Denne er under oppbygging og utvikles etter innspill på kompetansebehov fra industrien. Minner om modulene til Fagskolen Innlandet, utviklet i samarbeid med industrien. Flere moduler har oppstart utover mot våren.

Kopi av årshjulet finner du her.

×

Kompetanseforum og arbeidsutvalget

CNC-faget - Hadeland og Raufoss vgs

Gjennom høsten har elever ved Raufoss vgs TIF vg1 og vg2 hatt en rulleringsplan med 3-4 elever hver gang. De har fått grunnopplæring i drei og fres, Jo-Eirik og Håvard har stått for opplegget. Dette arbeidet er en del av samarbeidsmodellen med Innlandet Fylkeskommune.

Nå i januar har vi elever fra vg1 TIF ved Hadeland vgs på besøk. Her kjører vi to onsdager med CNC opplæring, med påfølgende hospitering ute i bedrift. Totalt 4 onsdager med spesifkk fokus på CNC-faget. Dette gjøres i samarbeid med OFII. Tilbakemeldingene er meget bra, og elevene sier de har stort læringsutbygge. På bildet ser vi elevene ordner opp etter bruk, sponet skal bort.
Les mer om prosjektet på hjemmesiden til HVS her. 

×

CNC-faget - Hadeland og Raufoss vgs

Prosjekt CNC - "Litt som å vinne i Lotto"

Her representert med Bjørn Stenvold, Markedskontakt i NAV Vestre Toten og Christina Dahl, deltagere som nå er godt igang med praksisperioden og fått fast ansettelse i NAMMO Raufoss.

Deltakerne i piloten fikk en introduksjon til yrke ute hos bedrift, deretter et komprimert utdanningsløp frem mot et fagbrev tilrettelagt etter hva deltakeren har av erfaring/skole fra tidligere. Dette skjer samtidig mens deltakeren er på jobb ute i bedrift. Målet er fagbrev i løpet av 2025. 

"Suksessen baner vei for nytt kull i 2024" - 21. februar kjører vi igang informasjonsmøte

×

Prosjekt CNC - "Litt som å vinne i Lotto"

Fremtidens fagarbeidere skapte begeistring hos Statsforvalteren

I starten av januar la Statsforvalteren i Innlandet ved Knut Storberget turen innom Bygn. 5 og Læringsfabrikken. Her fikk vi vist frem flere eksempler på "læring møter næring", og hva gode samarbeidsprosjekter mellom det offentlige og næringslivet kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. 

Jo-Eirik og lærlingene ved NAMMO Raufoss forklarer Knut hvordan man kan øke interessen for industrifagene, spesielt de mer mekaniske fagene.

×

Fremtidens fagarbeidere skapte begeistring hos Statsforvalteren

Besøk fra Gjøvik videregående skole

Vi takker for hyggelig møte med elever fra Gjøvik vgs, vg2 Salg, service og reiseliv. De fikk orientering om ulike yrkesfag, og innblikk i hvilke jobber som kan være aktuelle for dem.

Konkurranseinnstinktet kom raskt, når det ble muligheter for sveising på simulatoren. Kan det være noen fremtidige sveisere her? Rekorden ble nesten tatt:)

Besøket ble avsluttet med bedrifsbesøk på KA. Her fortalte Andrine om hvordan det er å jobbe som lærling i servicefaget. 

×

Besøk fra Gjøvik videregående skole

Grunnleggende industriell opplæring

Gjennom november har det blitt kjørt et nytt kursopplegg i samarbeid med NAV. 13 deltagere har vært igjennom to kurspakker med tilsammen over 40 timeres opplæring. Målet har vært å gi grunnleggende kunnskap og kompetanse for arbeidssøkere for å imøtekomme Industriens behov. 

Det har blitt gitt opplæring i bla HMS – Brannvern, ergonomi m.m. IA-Arbeide, kvalitetssystemer, produktidentifikasjon, prosesstyring, kontroll, testing og avviksbehandling, tegningslesing/symboler, materialadministrasjon,  økonomi, logistikk og Lean

×

Grunnleggende industriell opplæring

Lærlinger fra Tyskland

Merle og Jan har vært på Nammo og Kongsberg Automotive i 4 uker. Dette har kommet i stand gjennom samarbeid med Internasjonalt servicekontor i Innlandet Fylkeskommune. Det er første gang vi tar i mot lærlinger fra andre land.

De har fått prøve seg i maskinering, vedlikehold på maskiner og sprøytestøpe verktøy, samt rotering inn mot andre fag.

Denne utvekslingen er viktig for fremtidens medarbeidere. Nye vennskap har blitt stiftet og vi hører rykter om besøk til Tyskland fra lokale lærlinger.

×

Lærlinger fra Tyskland

Utplassering fra ungdomsskolen

11 elever fra Vestre Toten Ungdommskole har vært i Læringsfabrikke på utplassering i 4 uker, fra 42-45. De har fått prøve seg på ulike stasjoner; NX og 3D printing, CNC, verksted, sveisesimulator, sveising, automasjon og robotprogrammering. 

Lærlinger via OFII har vært med som instruktører/motivatører. Følgende bedrifter har deltatt med lærlinger: KA, Hexagon, Benteler, Nammo, Smitek, Raufoss Technology, Øveraasen. 

Her ser vi Tobias fra Kongsberg Automotive i aksjon.

×

Utplassering fra ungdomsskolen

Erasmus + mobilitet i fag- og yrkesopplæring 2023 – 24

I starten av november ble vi introdusert for yrkesfagsutdanningen i Oldenburg, Tyskland sammen med Innlandet Fylkeskommune. 

Bakgrunnen for besøket var primært at det er nedsatt en prosjektgruppe for å posisjonere Læringsfabrikken/Gjøvikregionen/Innlandet for å bli et Nasjonalt senter for yrkesfag. Møtene har gitt oss nye innsikt og økt forståelse for yrkesfagsstrukturen i Tyskland, samt organisering av treningssentrene.

Her er vi fra besøket hos ALJO GmbH & Co. KG, sammen med Chamber of Skilled Crafts Oldenburg. Samme selskap som sendte to lærlinger til Raufoss i høst.

×

Erasmus + mobilitet i fag- og yrkesopplæring 2023 – 24

Nytt fagbrev i boks!

Vi gratulerer Simen Nyland Glemmestad med fagbrev i Automasjonsfaget. Hyggelig å ha deg i Læringsfabrikken disse dagene fagprøven pågikk. Du har stått på! 

Prøvenemnda var imponert over fagprøven som ble levert til "Meget godt bestått". Hexagon har fått en dyktig fagarbeider. Lykke til videre! 

×

Nytt fagbrev i boks!

Forberedelser til utprøvingsdager

TAF2 gjør de siste forberedelser før nesten 50 elever fra ulike ungdomsskoler inntar industrien og Læringsfabrikken. Tirsdag og onsdag, 21. og 22. november skjer dette. 

For å få mer innsikt i de ulike fag og videregående skoler er disse utprøvingsdagene viktige for 10.trinnselevene.

https://www.vilbli.no/nb/nb/innlandet

×

Forberedelser til utprøvingsdager

Jenter og teknologi

Under Industridagene hadde vi besøk av 24 ungdomsskoleelever som snart skal gjennomføre sitt første studievalg. Jenter fra Raufoss, Skreia, Gjøvik og Lillehammer.

Tonje Sivesindtajet hadde med seg 10 lærlinger/TAF-elever fra ulike bedrifter. De fikk spørsmål om hvilke fagbrev de skulle ta og hva de jobbet med. Rådgiver ved Raufoss videregående skole var også til stede. Unni Bakkemo forklarte litt om de ulike yrkesfagene og inngangen inni videregående. Representanter fra Nammo, Benteler og Sintef Manufacturing fortalte om sin arbeidshverdag i industrien. 

Vi håper alle hadde en hyggelig kveld med pizza og teknologi!

×

Jenter og teknologi

Snorklipping for ny Innovasjonslab

Den offisielle åpningen av Innovasjonslab til Fagskolen Innlandet skjedde onsdag 26.10.2023. Øivind Hansebråten og Stein Lier Hansen sørget for snorklippingen. Læringsfabrikken vil bruke laben til å kjøre innledende kurs i design thinking for videregående skole, TAF-elever og lærlinger.

«Innovative læringer - fremtidens fagarbeidere» er konseptet vi etablere med ulike caser og praktiske øvelser.

Et par testkvelder for Makerspace vil bli gjennomført før jul. Åpent for alle ansatte i industribedriftene. Mer info vil bli sendt pr mail til medlemsbedriftene i NCE Manufacturing.

×

Snorklipping for ny Innovasjonslab

Nå skjer det mye spennende!

Tidligere i oktober ble det gjennomført Lean kurs for elever på TAF1. Kontaktlærer Trond Skjerva har laget et nytt kurs tilpasset elever på videregående skole. Kurset vil bli tilgjengelig for flere skoler utover høsten og vinteren, 1.12.2023 og 15.12.2023.

TAF1 har i tillegg vært igjennom 4 dagere opplæring i Læringsfabrikken, les mer her

Oppstart også for årets kull fra 10.trinn ved Vestre Toten ungdomsskole. De skal være her i 4 uker, tom uke 45. 

×

Nå skjer det mye spennende!

Lær mer om praktisk Innovasjon - modulutdanning

Fagskolen Innlandet starter modulen i en ny Innovasjonslab på Læringsfabrikken på Raufoss. Du vil få tilgang til labber og verksteder med den nyeste teknologien og verktøy som brukes i innovative prosesser: Kraftige datamaskiner, digitale skissebrett, nyeste programvarer, VR, flere typer 3D-printere, CNC-maskiner, med mye mer. Du vil få mulighet til å bruke dette utstyret i praksis til å skape løsninger. Studiet er gratis.

Hjemmesiden til Fagskolen - søk her

×

Lær mer om praktisk Innovasjon - modulutdanning

Grunnleggende sveisekurs 8. november 2023

Det er nå muligheter til å melde på ansatte til grunnleggende sveisekurs.

PÅMELDING HER.
Det er begrenset antall plasser på dette kurset.

Tid: 8. november kl. 09.00 – 15.00
Sted: Bygning 5, 2. etasje
Pris: 1990,- eks. mva. pr. deltaker (inkl. lunsj)

Innhold: Teori og praktiske oppgaver i TIG – MIG – Elektroder/Pinner. Kurset passer for reparatører og vedlikeholder med litt sveisekunnskap. Kursleder: Trond Mårvik, sveiseansvarlig Tess Øst.

×

Grunnleggende sveisekurs 8. november 2023

#lagplass - Verdensdagen for psykisk helse

Den 10.10.2023 er den offisielle verdensdagen for psykisk helse. Årets kampanje oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende, "lag plass". Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov.

Læringsfabrikken er en viktig møteplass for ulike grupper i vårt industrimiljø. I løpet av høsten vil vi "åpne" opp for flere aktiviteter for mer praktisk læring og eksprimentering. Følg med!

Les mer om årets tema #lagplass

×

#lagplass - Verdensdagen for psykisk helse

En gjeng fra Raufoss dro til Bergen for å høre og lære mer om deres erfaringer med ulike TAF-løp. De har 4 forskjellige TAF tilbud, hvor totalt 70 elever tas inn hvert år. 

Vi jobber for å kunne tilby TAF Automasjon fra høsten 2024. Interessen fra industrien er stor. Dette er viktig kompetanse fremover.

×

Ung-til-ung opplæring

TAF1 har vært utplassert her to dager denne uken (Uke39). Flotte ivirge ungdommer. TAF4 elever står for opplæringen og sørger for praktiske øvelser og trening. De har vært innom CNC-maskiner, robotarm, manuell sveising og simulering, 3D-tegning i NX-programvaren, dreiing, fresing og søyleboring. 

Her står guttene på 4TAF, og gjør seg klare til dagens oppgaver.

Les mer på Raufoss videregående skole sin side her:  

https://www.raufoss.vgs.no/nyheter/1taf-i-laringsfabrikken.48298.aspx

×

Ung-til-ung opplæring

TAF-bedrifter skoleåret 2023/24

Denne høsten tar 11 industribedrifter i mot nye TAF-elever på vg 1. Viktig at vi får med ulike bedrifter, både store og de mindre bedriftene med på ordningen over flere år. Dette skaper god dynamikk og kontinuitet i bedriftene.  

Tirsdag 12.9.2023 møtes elever, foreldre og bedriftsrepresentanter til felles foreldremøte med bla signering av avtaler. I år starter 15 elever på dette utdanningsløpet. 

×

TAF-bedrifter skoleåret 2023/24

Lars Henrik prøver seg som utvekslingslærling

Lars Henrik Mathisen reiser til Freiburg i Tyskland den 9. september. Der skal han være til 10. desember 2023.

Til daglig er han lærling hos KA-group i industrimekanikk, hvor målet er fagbrev våren 2024. Lars Henrik skal nå tilbringe 3 måneder av læretiden i Leibringer GmbH, en leverandør av maskiner til drikkevareprodusenter. En bedrift med lange tradisjoner. Der skal Lars Henrik jobbe med vedlikehold og oppbygging av nye maskiner. Han er første utvekslingslærling fra Innlandet i denne bedriften.

Lars Henrik hadde allerede fra videregående et ønske om utveksling som del av læretiden. Han håper på å få masse å gjøre, lærer mye nytt og få litt innblikk tysk produksjonsmiljø. God tur og lykke til!! 

×

Lars Henrik prøver seg som utvekslingslærling

EM i yrkesfag er i gang.

Vi satser på seiersintervju også i EM for våre lokale deltagere. Eskil og Vetle deltar i automasjon som et team, mens Lasse deltar i Design-Cad.

EM arrangeres i Gdansk i Polen fra 5.-10.september.

×

EM i yrkesfag er i gang.

Nytt skole år i gang

Her ser vi fagskolestudenter i aksjon ved en av robotcellene. 

Fagskolen Innlandet starter flere moduler i høst gjennom det nye studiet Industri 5.0

×

Nytt skole år i gang

Vi lanserer nye nettsider!

Læringsfabrikken lanserer i disse dager nye nettsider. Kurskalenderen vil være en viktig sak på hjemmesiden.

www.laeringsfabrikken.com

 

×

Vi lanserer nye nettsider!

Forberedelser til nytt skoleår

Jens Dahl, TAF-elev ved Benteler gjør de siste forberedelser før han skal kjøre opplæring for medelever i CNC-faget. Dette skjer de to første ukene etter skolestart. Veldig hyggelig å ha Jens på besøk!

×

Forberedelser til nytt skoleår

AR og opplæring - case

×

AR og opplæring - case

BO - TRENE - JOBBE - LÆRE

Arbeidet med strategi for Læringsfabrikken 2025-2030 er i gang, under mottoet "Fra Læringsfabrikk til Toppindustrisenter i verdensklasse". Målet er å jobbe mot et senter for yrkesfag med fokus på fells infrastruktur, delingskultur, internasjonalisering. 

×

BO - TRENE - JOBBE - LÆRE

×