Bygn 5

Bygning 5 - en del av Raufoss Industripark

Bygn 5 er en del av Raufoss Industripark og er portalen til den ledende vareproduserende industrien i Norge. Bygningens lokalisering med direkte tilgang fra Raufoss sentrum inneholder en stor bredde av ressurser for kompetanse- og nettverksbygging.

"Et naturlig møtested for det industrielle fellesskapet"

 

Bygn.5 inneholder konferansefasiliteter, møterom, laboratorier med topp moderne industriutstyr, undervisningsrom, besøkssenter, historisk utstilling og kontorfellesskap. Dette gir et komplett miljø for bærekraftig industriell utvikling med fokus på verdiskapning og eksport. 

Aktørene som forestår virksomheten i Bygn.5 er MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS), Vaager Innovasjon AS, NCE Manufacturing, Innlandet Fylkeskommune, Læringsfabrikken, OFII (Opplæringskontoret for industrifag innlandet), Fagskolen Innlandet, Raufoss videregående skole, Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS og Fabrikken.

Aktivitetene omfatter kompetanseutvikling, kursvirksomhet, fagutdanning, utvikling, digitalisering og testing, innovasjonsarbeid, forretningsutvikling og nyskapning. Det nasjonale programmet Norsk katapult har sentral rolle i virksomheten når det gjelder utvikling og utprøving av nye produkter og prosesser, samt investeringer i infrastruktur og utstyr. Raufoss Industripark er en viktig tilrettelegger for Bygn.5 som helhet.

 

Sentrale aktører i Bygn.5: