Senter for yrkesfag

Om Læringsfabrikken > Senter for yrkesfag

Senter for yrkesfag

Læringsfabrikken er utviklet over 20 år og med 20 mill kr. Nå er blikket i større grad rettet mot å meisle ut et hovedprosjekt og veien videre. Strategiarbeidet for Læringsfabrikken 2024-2028 er i igangsatt. Ambisjonen for et hovedprosjekt er å ta Læringsfabrikken et skritt videre, for å utvikle modeller som kan bidra til å svare på flere av utfordringene Innlandet og Norge står foran.

Det er igangsatt et systematisk arbeid for å posisjonere Læringsfabrikken som en del av et mulig «Nasjonalt senter for yrkesfag». Innlandet fylkeskommune mener at et nasjonalt senter for yrkesfag må legges til det sterke industrimiljøet i Gjøvik/Raufoss regionen. Senteret må ha et tett samarbeid med utdanningsmiljøet i regionen. Læringsfabrikken vil være en viktig aktør i dette arbeidet.