Jenter i industrien

Om Læringsfabrikken > Jenter i industrien

"Jenter i industrien"

Morgendagens industrijobber blir grønnere, digitale, mer tjenestebasert og internasjonale. For å lykkes med en nødvendig omstilling, må industrien øke kvinneandelen. Ikke fordi kjønn i seg selv er viktig, men evnen til å tenke nytt rundt eksisterende problemer er det, og da trengs tverrfaglighet og mangfold.

Læringsfabrikken jobber med å lage arenaer og møteplasser slik at flere jenter oppdager mulighetene som finnes. Sammen med industripartnerne vil vi legge til rette for arrangementer og besøksprogram tilpasset de ulike målgrupper. Gjennom ulike rollemodeller vil vi vise hva slags jobber man kan få i et internasjonalt industrimiljø.

Eget opplegg for rådgivere og studieveiledere på ungdomsskole og videregående skoler er under utvikling. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Under Industridagene i oktober er det et eget program for nettopp «Jenter i industrien»
Faste program ellers er et 8. mars arrangement for industribedriftene med fokus på flere kvinner i industrien.

Rollemodeller som forteller sin historie og hvorfor de valgte industrien. Fremover vil vi legge ut disse historiene.