Nyskapning & innovasjon

Innovasjon og bærekraft

Hvordan kan vi skape økt industriell innovasjon?

Gjøvikregionen har satt seg høye ambisjoner for økt industriell innovasjon som grunnlag for økonomisk vekst. I en verden preget av klimautfordringer, energikriser, digitalisering og omstilling vil entreprenørenes evne til å jobbe effektivt og smart være avgjørende for å lykkes. Kompetanse for økt vekst og ubegrenset tilgang på informasjon vil muliggjøre potensialet i et prosjekt eller idé og sikre suksess i markedet.

 
Alltid "Tett på" - Vaager skal legge til rette for effektive og kundetilpassede innovasjonsprosesser og teamet gir deg tilgang til eksperter og toppmoderne fasiliteter. Vaager jobber side om side med kundene for å bygge en kultur som fremmer bærekraft og kreativitet

 

Fremtidens fagarbeider skal være en del av løsningen for større industriell innovasjon i Norge. Hvordan kan vi klare å integrere fagarbeidernes erfaringer og kompetanse i innovasjonsarbeidet?

Læringsfabrikken vil utdanne “innovasjonsagenter”. Bedriftene rekrutterer fra egne rekker ansatte for å få kunnskap om de ulike innovasjonsverktøyene. Innovasjonsagentene skal fasilitere innovasjonsprosessene i første omgang i Læringsfabrikken.

I slutten av oktober vil den gamle skolestua i 3.etg bli en ny arena for innovasjonsaktiviteter. Fagskolen Innlandet vil fasilitetere denne laben, i tett samarbeid med Læringsfabrikken. Læringsfabrikken vil legge til rette for mer læring og eksperimentering i innovasjon for elever, lærere og ansatte i bedriftene.

I løpet av høsten vil vi etablere et makerspace og ha åpne kvelder for ansatte i Raufoss Industripark.

 


 Skisse på innovasjonslab i 3. etasje i Bygn. 5 på Raufoss

 

 

“Industriell InnovasjonsLAB skal betjene gründere og eksisterende/nye industribedrifter som har behov for økt bærekraftig verdiskapning, fordi vi kan tilby unike arenaer for samskapende innovasjonsaktiviteter.”