Læringsfabrikken

"Arena hvor læring møter næring"Læringsfabrikken er et samarbeid mellom industrien, den videregående skolen, Fagskolen Innlandet og Opplæringskontoret for Industrifag (OFII). Innlandet Fylkeskommune har vært en aktiv partner i utviklingen av konseptet for dette samarbeidet.

Utviklingen av Læringsfabrikken har vært et nybrottsarbeid på nasjonalt nivå, med basis i idèen om å koble sammen næring og læring.

Kompetanse, delingskultur, samarbeid og teknologi har stått i sentrum for utviklingen av konseptet. Aktivitetene i Læringsfabrikken er preget av lærlinger, elever, studenter og ansatte i industribedriftene.

I Læringsfabrikken har brukerne tilgang på det mest moderne utstyret som brukes i forbindelse med industriell vareproduksjon. Tilgangen på utstyr er basert på samlokalisering med Norsk Katapultsenter på Raufoss, Fagskolen Innlandet, den videregående skolen og Opplæringskontoret for industrifag Innlandet (OFII).

I tillegg til kompetanseutvikling gir deltagelse i Læringsfabrikken tilgang til et miljø for innovasjon, eksperimentering, FoU og utprøving sammen med fageksperter, lærekrefter og et verdensledende industrimiljø

Verden er i endring og industrien må tilpasse seg et nytt rammeverk, med bærekraft, grønne og sirkulære verdikjeder, digitalisering og automatisering i spissen. I denne utviklingen vil Læringsfabrikken ha en sentral rolle.

 Opplæringsmodell