Sosial Bærekraft

Innovasjon og bærekraft > Sosial Bærekraft

Sosial bærekraft - "mobilisere arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling"

Læringsfabrikken bidrar i arbeidet med å inkludere flere til jobb og en bedre hverdag. Ønsker å sette søkelys på verdien av å ta ansvar gjennom ulike tiltak og samarbeidsprosjekter.

  • En pilot mot utenforskap - "Prosjekt CNC/produksjonsteknikk"
  • Jenter i industrien - rekruttering og synliggjøring
  • Uttesting av nye opplæringsmodeller - "En mer fleksibel yrkesopplæring"
  • "Innovative læringer - fremtidens fagarbeider" - målet er å involvere de unge i bærekraftig industriutvikling, finne fremtidens sirkulærløsninger for et bedre klima
  • Spitfire simulator - samarbeidsprosjekt med Krigshistorisk senter på Molev. Læringsfabrikken ønsker å engasjere og motivere ungdom på andre måter.