Pilot CNC

Gladsaker - Hva skjer > Pilot CNC

En pilot mot utenforskapet

Sammen med NAV og Innlandet fylkeskommune har Læringsfabrikken tatt i bruk utradisjonelle virkemidler for å rekruttere nye CNC-operatører til industrien. Det såkalte utenforskapet er fullt av gull om det forvaltes riktig, slik har unge gutter og jenter med teknisk interesse fylt kompetansegapet og kvalifisert seg for fast jobb.

Vrangforestilling

120 000 unge står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede aktivitet, og tallet er dessverre økende. En 19 åring som «står utenfor» frem til fylte 62 år vil koste samfunnet nærmere 16 millioner kroner om man ikke lykkes med å bryte trenden.

Fakta er at det er et stort potensial i de som står utenfor arbeidslivet. De har stor motivasjon, og når man lykkes får man utrolig lojale og pliktoppfyllende ansatte, sier Knut Rødningsby som leder NAV Vestre Toten.

 

Fv. Hanne Narten, Jorun Granberg, Knut Rødningsby, Bjørn Stenvodl (alle fra NAV Vestre Toten) og Mette Foss Dalseg fra Læringsfabrikken.

Fra kjellerstua til CNC-operatør
Forslaget til utviklingsprosjekt for kvalifisering til CNC-operatør er etter modellen som ble utviklet for Menn i Helse. Her rekrutteres unge-voksne fra NAV i et fullt opplæringsløp med lærlingetid. Sluttresultatet blir et fagbrev som CNC-operatør/Produksjonsteknikker.

Læringsfabrikken og Bjørn Stenvold ved NAV Vestre Toten står bak initiativet. Som tidligere fagarbeider i industrien kjenner Stenvold miljøet godt og har sett et stort potensial.

Dette er vinn-vinn for både kandidatene og arbeidslivet. Bedriftene trenger påfyll av hender, kandidatene trenger et opplæringsløp tilpasset dem. Det kan man gi de i industrien, poengterer Stenvold.

Utenforskapet er et av de virkelig store utfordringene for samfunnet. Mange unge går rett ut i et liv basert på trygdeytelser. Vi er så heldig stilt med en industripark rett utenfor kontordøra, et miljø med flere bedrifter som ser verdien og våger tenke utradisjonelt, fremhever Stenvold.

Pilot
Gjennom et tilpasset og strukturert opplæringsløp skal man evne å snu trenden og få flere i arbeid. Utnytte arbeidskapasiteten som er der, enten den er halv eller full. Her må næringslivet også se potensialet i deltidsstillinger – både privat og offentlig sektor.
Læringsfabrikken er i front, står for gjennomføring i tett samarbeid med NAV Vester Toten.