Samarbeidspartnere

Om Læringsfabrikken > Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter til utviklingen av Læringsfabrikken. Bidraget fra fylkeskommunen har helt fra oppstarten i 2002 hatt stor betydning for utvikling av konseptet og etablering av aktivitetene i Læringsfabrikken. Sammen med bidrag fra industripartnerne har dette gitt en finansiering på 20 MNOK over 20 år. 

Motivasjonen for bidragene fra det offentlige har vært todelt. For det første å styrke yrkesfagsopplæring for industrien, dernest å bedre rekrutteringen til industrielle yrkesfag.  En målrettet innsats for å få flere jenter inn på disse fagområdene, og å utvikle tilpassede tilbud for de som har falt utenfor de konvensjonelle utdanningsløpene. 

Raufoss videregående skole har vært en aktiv samarbeidspartner og pilot for å utvikle Læringsfabrikken for videregående utdanning. Gjennom samarbeidet med Innlandet Fylkeskommune skal tilbudet videreutvikles til øvrige videregående skoler med relevante industrifag.

 

Fagskolen Innlandet har vært en aktiv bruker av ressursene i Læringsfabrikken helt fra starten og har på denne måten bidratt til å modernisere og utvikle et næringsrettet konseptet for videreutdanning av fagarbeidere. Utvikling av modulutdanningene har vært viktig tiltak i forhold til å få flere til å ta etter- og videreutdanning. 

Opplæringskontoret for industrifag i Innlandet (OFII) spiller en sentral rolle i rekruttering, formidling og oppfølging av lærlinger innenfor industrifagene og er dermed en sentral aktør i virksomheten for Læringsfabrikken. 

Nammo Raufoss har i en årrekke brukt betydelige ressurser på å utvikle sin interne Bedriftsskole. Erfaringer og oppnådde resultater av denne innsatsen samt aktiv deltagelse i arbeidet, bidratt til å bygge opp Læringsfabrikken.