TAF

TEKNISK ALLMENNFAG (TAF) – «to utdanninger i en»

TAF er et unikt videregående skoletilbud ved Raufoss videregående skole. Etter fire år oppnår man dobbel kvalifikasjon, fagbrev og spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. 

Gjennom de siste 20 år har 300-400 lokale ungdommer gjennomført et 4 årig TAF-løp. Hvert år tas det inn ca 15 elever, søkertallet er over det dobbelte. Vi oppfordrer bedrifter til å ta imot motiverte TAF-elever. Dette er lokal ungdom som vil komme tilbake etter studier, som aktive bidragsytere i lokal samfunnet.  Det jobbes med å få på plass TAF Automasjon fra høsten 2024.

Les mer på Raufoss videregående skole sin side om TAF her

TAF-elever er motivatører ved Læringsfabrikken. Dette er et ledd i arbeidet med "ung lærer ung". Dette koordineres i tett samarbeid med Opplæringskontoret.

Historikk
Med bakgrunn i at næringslivet i regionen ønsket flere ingeniører/sivilingeniører med praktisk bakgrunn og at færre ungdommer søkte mot industrifagene, ble det i 1998/1999 etablert et samarbeid mellom Raufoss videregående skole og ulike bedrifter i Oppland og Hedemark med mål om å sette i gang et utdanningsløp kalt TAF- veien med følgende kriterier som måtte være oppfylt: TAF- veien er en fireårig videregående utdanning som skal fører fram til fagbrev og studiekompetanse. Den skal ha en fordypning i matematikk og fysikk (R2 og Fysikk 2). Utdanningen gjennomføres i tett samarbeid mellom Raufoss videregående skole og vertsbedrifter fra dag en og hele skoleløpet
 
Hvem går TAF?
Du må like realfagene og de praktiske/tekniske fagene. Karaktersnittet i matte og naturfag fra ungdomsskolen må være høyt.

Noen utsagn fra TAF-elever:

«Man må være motivert fordi det er en vanskelig og utfordrende linje, men det er veldig lærerikt og det er stor gevinst å gå på denne linjen»


«TAF løsningen var spesielt god for meg siden den kombinerer arbeidsliv og skolegang i en ukeløsning som gjør at man er mer på hugget. Dette fordi man ved et godt koordinert løp kan lære teorien på skolen og gjennomføre det i praksis i bedrift»


«Jeg har opplevd TAF som veldig positivt. Det å være lærling var veldig lærerikt, og en utrolig flott opplevelse.Når jeg har søkt på jobber har TAF bakgrunnen bare vært positiv. Også på universitetet syntes jeg det var et pluss og ha opplevd arbeidslivet og ha en mer praktisk tilnærming»


 «Kombinasjonen av teori og praksis har vært en fordel i alle sammenhenger»


«Knagger å henge teoretisk kunnskap på under studietiden»

 

 

Oskar Fjell