Fagområder

Robotisering og Automatisering

Kursopplegg på ulike nivåer er under utvikling og utprøving. Det tas sikte på et opplegg med følgende struktur:

Innføring i bruk av UR (Universiell robot) - 1 dags kurs:

 • Introduksjon, sikkerhet og noen praktiske øvelser

Videregående kurs med fokus på spesifikke robottyper:

 • UR, ABB, KUKA

Grunnleggende Industri 4.0 

LES MER
×

Robotisering og Automatisering

Læringsmål:

Hensikten med kursopplegget er å lære og opparbeide grunnleggende ferdigheter på programmering av roboter og kommunikasjon mellom roboter, PLS, pneumatikk og servosystemer.

Tilgjengelig utstyr:

 • 4 UR tilgjengelig i ulike oppsett
 • 2 stk ABB-roboter i Fagskolecellene - ABB 2400, populært kalt «EMMA» og «HANNA»
 • 1 industriell ABB robot
 • AIV (autonomous intelligent vechicle) med en cobot – skal kunne brukes til å hente, frakte og levere utstyr
 • 2 Beckhoff PLS Kit (med opplæringsopplegg)
 • Christiani Industri 4.0 benk
 • UR, ABB, MIIR, Styringsteknikk – Festo benk, hydraulikk, pnaumatikk

Kursopplegg:

 • Klasseromsundervisning 
 • Enkel inngang til robot/cobot teknologi (det er egne interaktive opplæringsprogram)
 • Praktiske øvelser 
 • Case med produksjonsplater, hvor man enkelt kan f.eks bytte mellom forskjellige produkter

"Senter for avansert maskinering"

Grunnleggende kompetanse innenfor maskineringsfagene er avgjørende for å lykkes med automatisering og robotisering. 

Kursopplegget for dette fagfeltet er rettet mot kompetanseutvikling innenfor produksjonsteknikk, CNC, verktøymaker og industrimekanikk og er tilpasset behovene for de forskjellige områdene.

Det vil bli lagt stor vekt på praktisk opplæring og øvelser, men det vil også være et betydelig innslag av grunnleggende teoretiske kunnskaper.

LES MER
×

"Senter for avansert maskinering"

Læringsmål:

Hensikten med kursopplegget er å lære og opparbeide seg grunnleggende forståelser for terminologi, koordinatsystemer, tegningslesing, måleteknikk, programmering. 

Tilgjengelig utstyr:

Læringsfabrikken disponerer et stort utvalg av utstyr som er egnet for opplæring og kurs innenfor maskineringsfagene. Tilhørende instruktørressurser er tilgjengelig for effektiv og kompetent opplæring.

 • Manuelle maskiner for dreiing, fresing og tilhørende utstyr for grunnleggende opplæring 
 • 2 stk OKUMA CNC maskiner med 4 tilhørende arbeidsstasjoner for simulering
 • EMCO CNC-fresemaskin - oppgradert til styringssystemet Heidenhain med tilhørende simuleringsprogram og Fusion 360 (CAM)
 • CNC-router med tilhørende programvare  

 Kursopplegg:

 • Teoretisk innføring der det er relevant (ISO-programmering, G-koder, M-koder etc)
 • Praktisk opplæring direkte i utstyret
 • Opparbeide forståelse for tegninger og måleteknikk
 • Løse konkrete oppgaver med simulering og praktisk gjennomføring
 • Orientere om programmer og systemer for mer avanserte metoder innenfor fagfeltet maskinering
 • Grunnleggende CAM-kurs i NX (2 dagers opplegg)
 • Dynamisk maskinering, bedre utnyttelse av verktøy (workshop, knyttet opp mot case)

Industrielle verdikjeder - Produksjonsteknologi

Undervisningsopplegg for Produksjonsteknologi har som målsetting å gi økt forståelse av industrielle verdikjeder; fra produktutvikling, desing, fremstilling av komponenter, montasje og kvalitetssikring. Undervisningsopplegget støtter flere industrifag; bla industrimekanikk, produksjonsteknikk, dimensjonskontroll fra Industriteknologi og Automasjon. 

Utstyret som brukes gjenspeiler industriens sentrale teknologier, bruk av utstyr og krav til kompetanse for å møte Industri 4.0.

LES MER
×

Industrielle verdikjeder - Produksjonsteknologi

Læringsmål:

Hensikten med kursopplegget er å gi grunnleggende innsikt og forståelse for elementene i en moderne produksjonslinje for effektiv produksjon (Lean manufacturing), sikkerhet, kvalitet (0-feil), omstilling (produktivitet).

Tilgjengelig utstyr:

 • dataprogram for produktdesign (Siemens,...)
 • dataprogram for simulering (....)
 • utstyr for prototyping og tilvirkning (3D printere, CNC maskiner)
 • helautomatisert montasjecelle inkl.
  • lysbom/sikkerhet
  • AGV(Automated Guided Vehicles)
  • KUKA robot, UR-robot
  • x-y bord
  • hydraulisk presse
  • vision kamera
  • PLS 

Kursopplegg:

 • Praktisk grunnleggende innføring i design og simulering i datalab (1 dag)
 • Kurs i Lean Lab (1 dag)
 • Bruk av kamerateknologi for kvalitetssikring (3 timer)
 • Innføring i grunnleggende momenter for automatisert montasjecelle (2 dager)

Digitalisering/3D løsninger

Digitalisering og bruk av ulike 3-dimensjonale verktøy i en rekke forskjellige anvendelser vil være sentrale elementer i fremtidens industrielle utvikling. Dette omfatter såvidt forskjellige fagområder som modellering, simulering og 3-dimensjonale produksjonsmetoder. Undervisningsopplegget tar sikte på å gi grunnleggende kjennskap til utstyr og bruk et bredt spekter av aktuelle teknologier og andvendelser. 

LES MER
×

Digitalisering/3D løsninger

Læringsmål:

Kursopplegget tar sikte på at deltagerne etter gjennomgått opplæring skal være i stand til å gjøre egne vurderinger av teknologier og utstyr for å løse konkrete oppgaver eller gjennomføre tilsvarende undervisning knyttet til egen virksomhet. 

Tilgjengelig utstyr:

 • AR/VR/MR - masker: 2 stk MR, 1 AR, 1 VR
 • Sveisesimulator
 • SIEMENS NX (CAD) på alle pc
 • Fusion 360 installert (må ha egen personlig lisens)
 • TIA-ligger tilgjengelig på 3 pc
 • ABB robot stuido (programmeringsverktøy for robot)
 • RobotDK (programmeringsverktøy for robot)
 • Festo FluidSIM (simuleringsverktøy for hydraulikk - 17 lisenser)
 • Visual Components Premium Edu 4.7 (simuleringsverktøy for produksjonsliner - 30 lisenser)
 • 3D printere: Bambu lab X1 Carbon, Ultimaker

Kursopplegg:

 • Teoretisk innføring i utstyr og anvendelser (tilsammen ca 7 timer)
 • Praktisk bruk av utstyret
 • Kombinasjon av teknologier og metoder
 • Praktisk utprøving av egne problemstillinger 

Sveisefaget

Sveising er i utgangspunktet et eget fagområde, men inngår også som et viktig element i andre fagområder som f.eks industrimekanikk, vedlikehold etc.

For å møte dette behovet har Læringsfabrikken derfor anskaffet noe utstyr for praktisk sveising, i tillegg til sveisesimulatorer hvor ferdigheter kan oppøves på en effektiv måte. Dette kan også videreutvikles til kunnskaper innenfor robotisert sveising.

LES MER
×

Sveisefaget

Læringsmål:

 

 

Tilgjengelig utstyr:

 • Sveisesimulator
 • Verksted
 • Manuell sveising

Kursopplegg:

Leanarbeid i praksis - Lean Lab

Grunnkurs i praktisk lean arbeid. Hensikten med dette grunnkurset er å gi en kort innføring av prinsippene og gjennomføringen av lean konseptene.

Det vil bli gjennomført 3 produksjonsrunder i løpet av dagen, med innlagte teoribolker og diskusjon rundt forbedringer. Hvis du ved senere anledning ønsker å ta med en gruppe elever/klasse så vil du kunne være med som teamleder.

Kursene gjennomføres alltid med en hovedinstruktør og minst to teamledere. 

Ta kontakt for tilbud om kurs.

×

Leanarbeid i praksis - Lean Lab