Robotisering og Automatisering

Robotisering og Automatisering

Robotisering og Automatisering

Kursopplegg på ulike nivåer er under utvikling og utprøving. Det tas sikte på et opplegg med følgende struktur:

 1. Innføring i bruk av UR (Universiell robot). 1 dags kurs: - Introduksjon, sikkerhet og noen praktiske øvelser.
 2. Videregående kurs med fokus på spesifikke robottyper: - UR, ABB, KUKA Grunnleggende Industri 4.0.

Læringsmål:

Hensikten med kursopplegget er å lære og opparbeide grunnleggende ferdigheter på programmering av roboter og kommunikasjon mellom roboter, PLS, pneumatikk og servosystemer.

Tilgjengelig utstyr:

 • 4 UR tilgjengelig i ulike oppsett
 • 2 stk ABB-roboter i Fagskolecellene - ABB 2400, populært kalt «EMMA» og «HANNA»
 • 1 industriell ABB robot
 • AIV (autonomous intelligent vechicle) med en cobot – skal kunne brukes til å hente, frakte og levere utstyr
 • 2 Beckhoff PLS Kit (med opplæringsopplegg)
 • Christiani Industri 4.0 benk
 • UR, ABB, MIIR, Styringsteknikk – Festo benk, hydraulikk, pnaumatikk

 

Kursopplegg:

 • Klasseromsundervisning 
 • Enkel inngang til robot/cobot teknologi (det er egne interaktive opplæringsprogram)
 • Praktiske øvelser 
 • Case med produksjonsplater, hvor man enkelt kan f.eks bytte mellom forskjellige produkter