Digitalisering/3D-løsninger

Digitalisering/3D-løsninger

Digitalisering/3D løsninger


Digitalisering og bruk av ulike 3-dimensjonale verktøy i en rekke forskjellige anvendelser vil være sentrale elementer i fremtidens industrielle utvikling. Dette omfatter såvidt forskjellige fagområder som modellering, simulering og 3-dimensjonale produksjonsmetoder. Undervisningsopplegget tar sikte på å gi grunnleggende kjennskap til utstyr og bruk et bredt spekter av aktuelle teknologier og andvendelser.