Senter for avansert maskinering

Senter for avansert maskinering

"Senter for avansert maskinering"

Grunnleggende kompetanse innenfor maskineringsfagene er avgjørende for å lykkes med automatisering og robotisering.

Kursopplegget for dette fagfeltet er rettet mot kompetanseutvikling innenfor produksjonsteknikk, CNC, verktøymaker og industrimekanikk og er tilpasset behovene for de forskjellige områdene. Det vil bli lagt stor vekt på praktisk opplæring og øvelser, men det vil også være et betydelig innslag av grunnleggende teoretiske kunnskaper.

 

 

Læringsmål:

Hensikten med kursopplegget er å lære og opparbeide seg grunnleggende forståelser for terminologi, koordinatsystemer, tegningslesing, måleteknikk, programmering. 

Tilgjengelig utstyr:

Læringsfabrikken disponerer et stort utvalg av utstyr som er egnet for opplæring og kurs innenfor maskineringsfagene. Tilhørende instruktørressurser er tilgjengelig for effektiv og kompetent opplæring.

 • Manuelle maskiner for dreiing, fresing og tilhørende utstyr for grunnleggende opplæring 
 • 2 stk OKUMA CNC maskiner med 4 tilhørende arbeidsstasjoner for simulering
 • EMCO CNC-fresemaskin - oppgradert til styringssystemet Heidenhain med tilhørende simuleringsprogram og Fusion 360 (CAM)
 • CNC-router med tilhørende programvare  

Kursopplegg:

 • Kurs for vg1: innføring og forståelse for CNC-faget (1 dag med bedriftsbesøk)
 • Kurs for vg2: praktisk utøving av et produkt i CNC (antall dager avtales med skole eller maks antall dager)
 • Teoretisk innføring der det er relevant (ISO-programmering, G-koder, M-koder etc)
 • Praktisk opplæring direkte i utstyret
 • Opparbeide forståelse for tegninger og måleteknikk
 • Løse konkrete oppgaver med simulering og praktisk gjennomføring
 • Orientere om programmer og systemer for mer avanserte metoder innenfor fagfeltet maskinering
 • Grunnleggende CAM-kurs i NX (2 dagers opplegg)
 • Dynamisk maskinering, bedre utnyttelse av verktøy (workshop, knyttet opp mot case)


Håvard i aksjon