Lean Lab

Lean Lab

Leanarbeid i praksis - Lean Lab

Grunnkurs i praktisk lean arbeid. Hensikten med dette grunnkurset er å gi en kort innføring av prinsippene og gjennomføringen av lean konseptene.

Det vil bli gjennomført 3 produksjonsrunder i løpet av dagen, med innlagte teoribolker og diskusjon rundt forbedringer. Hvis du ved senere anledning ønsker å ta med en gruppe elever/klasse så vil du kunne være med som teamleder.

Kursene gjennomføres alltid med en hovedinstruktør og minst to teamledere. 

Ta kontakt for tilbud om kurs.